Sari la conținut
Home » Știai că dacă nu ai împlinit 18 ani nu ai voie să ieși la plimbare cu anumite rase de câini? Sterilizarea e obligatorie!

Știai că dacă nu ai împlinit 18 ani nu ai voie să ieși la plimbare cu anumite rase de câini? Sterilizarea e obligatorie!

 Pe site-ul Poliției Române există o listă cu caini agresivi/periculosi si una cu reguli care trebuie respectate de deţinători sau proprietari. În primul rând, iată care sunt câinii cu poteníal de agresivitate foarte mare: 

 • Pitbull
 • Bandog
 • Boerbull
 • Tosa
 • Rottweiller
 • Dog Argentinian
 • Mastiff
 • Mastino Napolitano
 • Fila Brazileiro
 • Cane Corso
 • Ciobănesc Caucazian
 • American Stafford

Plus metisii lor!Ce spune legea:Deţinătorilor sau proprietarilor de câini periculoşi sau agresivi trebuie să îşi înregistreze animalele la Asociaţia Chinologică zonală, să îi sterilizeze şi să depună la sediul Poliţiei în a cărei rază se află imobilul unde este ţinut câinele documentaţia menţionată în OUG 55/2002.Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor periculoşi sau agresivi au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică zonală şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „CÂINE PERICULOS” pe o plăcuţă având dimensiunile de 15-25 cm. În cazul schimbării adresei imobilului proprietarii de câini încadraţi la categoria ”caini agresivi / periculoși” au obligaţia să depună o înștiințare, în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă.Pierderea sau decesul unui câine încadrat la categoria ”caini agresivi / periculoși”,  precum şi înstrăinarea câinilor vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.Plimbarea câinilor periculoşi sau agresivi este permisă numai dacă aceştia poartă botniţă, sunt ţinuţi în lesă sau ham, şi se poate realiza numai în locuri special amenajate. Cei care scot aceste animale la plimbare trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei. Fiecare câine va avea un carnet de sănătate unde vor fi înscrise vaccinările efectuate, iar în cazul câinilor periculoşi prevăzuţi la art. 1 lit. a) din OUG 55/2002, sterilizarea acestora va fi confirmată în acest document de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia.Accesul acestor câini este interzis în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea. Accesul câinilor din categoria listată în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, aparţinând oricărei rase, asupra unei persoane, dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 181 – 183 din Codul penal.Dacă fapta prevăzută a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea acestora.Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.Nu se pedepsesc infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenţia câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victimă iminentă a unei infracţiuni de violenţă săvârşite împotriva sa.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi  http://www.politiaromana.ro/ordine_publica/oug_55_2002.htm

Etichete: