Sari la conținut
Home » Fonduri europene pentru fermieri. Ce trebuie să faci ca să le obții?

Fonduri europene pentru fermieri. Ce trebuie să faci ca să le obții?

Fonduri europene pentru fermieri.

Fonduri europene pentru fermieri. Din acest moment, fermierii pot accesa fonduri europene prin intermediul Intervenției DR 20 pentru a dezvolta și extinde afacerile lor agricole.

Aceasta reprezintă o oportunitate esențială pentru crescătorii de animale care doresc să-și consolideze și să-și dezvolte cu succes activitățile agricole. Procesul de depunere a proiectelor va începe în luna octombrie a acestui an.

Fonduri europene pentru fermieri.

Investițiile eligibile prin Intervenția DR 20, conform Ghidului Solicitantului/Planului Strategic 2023-2027, includ:

-Investiții corporale, care pot acoperi următoarele cheltuieli eligibile:

-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor pentru animale, inclusiv facilitățile necesare pentru hrănirea și distribuirea hranei animalelor din fermă, căi de acces, utilități și conexiuni necesare pentru fermele zootehnice.

-Achiziționarea de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitățile agricole, inclusiv utilaje agricole necesare pentru asigurarea bazei furajere.

-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare.

-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare la nivel de fermă, inclusiv dotările necesare, dar numai ca o componentă secundară a proiectului din punct de vedere financiar.

-Dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de fermă, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare pentru comercializarea exclusivă a propriilor produse agricole, dar numai ca o componentă secundară a proiectului.

-Înființarea/modernizarea facilităților pentru igiena și biosecuritatea la nivel de fermă.

Modernizarea spațiilor un de se sacrifică animalele

-Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, dar numai ca o componentă secundară a proiectului.

-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei.

-Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală.

-Investiții necesare pentru reproducție, cum ar fi stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare a materialului seminal, etc.

-Investiții în producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile, cum ar fi energia solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală, etc., numai ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, cu utilizarea exclusivă a energiei pentru consum propriu, fără a fi vândută.

-Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

-Investiții necorporale, care pot acoperi următoarele cheltuieli eligibile:

-Organizarea și implementarea sistemelor de management al calității și de siguranță alimentară, dacă sunt legate de investițiile corporale ale proiectului.

Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului.

-Achiziționarea de software identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

-Marketingul produselor obținute, etc.

Aceste investiții pot ajuta fermierii să își îmbunătățească infrastructura, tehnologia și procesele agricole, contribuind la creșterea eficienței și succesului afacerilor lor, conform dcnews.ro.