Sari la conținut
Home » Un om al primarului decide când se eutanasiează un câine. VEZI ordinea în care vor fi prinsi maidanezii!

Un om al primarului decide când se eutanasiează un câine. VEZI ordinea în care vor fi prinsi maidanezii!

Autor:  Antoaneta EtvesPotrivit normelor de aplicare a legii privind gestionarea câinilor fără stăpân, o persoană împuternicită de primar decide când poate fi eutanasiat un câine după expirarea a 14 zile lucrătoare, în care poate fi dat spre adopție sau revendicat. Cei interesați, pot adopta câini la distanță, suportând astfel cheltuielile pentru întreținerea lor în adăposturi.

Fiecare autoritate locală va trebui să-și înființeze Serviciu specializat pentru Gestionarea câinilor fără Stăpân, iar adăposturile pentru patrupede trebuie să fie construite pe raza localității. Numai edilul-șef al Capitalei, Sorin Oprescu, a primit derogare. El poate duce maidanezii și în afara Bucureștiului, la 35 de kilometri depărtare. Coincidență sau nu, acesta este distanța exactă la care se află adăpostul privat de la Uzunu, care a fost construit de apropriați ai familiei Oprescu, după cum a recunoscut  chiar edilul-șef al Capitalei.

În ce ordine vor fi capturați câinii:– câinii agresivi și foarte agresivi care circulă liber, fără însoțitor, în preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;-căţelele cu pui aflate în preajma şcolilor, grădiniţelor, parcurilor, pieţelor publice;- câinii de talie mare și medie care circulă liber, fără însoțitor, în preajma școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă pentru copii;-cățelele gestante;-câinii care circulă liber, fără însoțitor, în haite în toate locurile publice;-câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților;-puii de câine cu vârsta de până la șapte luni care circulă liber, făra însoțitor, în zona școlilor, grădinițelor, parcurilor, piețelor, străzilor intens circulate.Pe de altă parte, câinii sterilizați, ocrotiți și asumați de către comunitățile de locatari, care nu circulă liber în spațiile publice, nu vor fi capturați de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, se mai prevede în normele de aplicare a legii privind gestionarea maidanezilor.Costume speciale pentru hingheriPersoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să poarte costume de protecţie împotriva muşcăturilor, special confecționate în acest scop, iar cei diagnosticaţi cu boli incurabile- nu mai primesc tratament.Mai mult, la intrarea în adăposturi și în fața sediului în care funcționează autoritatea care se ocupă de gestionarea problemei câinilor fărăr stăpân, trebuie afișate panouri electronice pe  care să fie afișate mesaje legate de: capacitatea adpostului, câți câni sunt în adăposturi, care este programul de lucru cu publicul, dar și orele în care pot fi vizitate adposturile, în vederea adopțiilor.Ce se întâmplă dacă se găsește un câine abandonat pe stradăÎn cazul în care cainele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au urmatoarele obligații:-să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;- să notifice proprietarul câinelui prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în bază datelor înregistrate în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.Cât spațiu trebuie să ai, ca să adopți uni câineS-au stabilit și condițiile în care poți să adopți un maidanez. Numai cei care au teren și cuști, sau o încpăere de cel puțin 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine, poat să adopte.Și, în timp ce persoanele care adoptă minim trei câini și îi țin la bloc sau în curte comună, trebuie să prezinte acordul vecinilor, în cazul ONG-urilor, ele nu trebuie să facă dovada că vecinii sunt deacord.Ce se întâmplă cu maidanezii de când intră în adăposturiÎn primele șapte zile ei pot fi revendicați sau adoptați, iar din a opta zi ei pot fi adoptați la distanță. „Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adapostul public, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Adopția la distanță se realizează prin completarea unui formular”, se specifică în normele de adoptare a legii.După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptați pe durata respectarii de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.În ceeea ce privește costurile, persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adapost. Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană nu este limitat.

 VEZI AICI toate reglementarile: Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privindaprobarea programului de Gestionare a câinilor fără stăpânCAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. – Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare pentru aplicareaprevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului degestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 227/2002, cumodificările şi completările ulterioare, în vederea reducerii numărului de câini fără stăpân la un nivelacceptabil, ameliorarii sanatatii si bunastarii câinilor din adaposturi, stoparii înmulţirii necontrolate acâinilor de rasa comuna, prevenirii abandonului şi al pierderii câinilor, facilitării recuperarii câinilorpierduţi, promovării detinerii responsabile a câinilor, reducerii aparitiei rabiei si a altor zoonoze,reducerii riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirii agresivitatii asupra oamenilor si animalelor,precum si reducerii comertului ilegal si al traficului cu animale.Art. 2. – În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos auurmatoarele semnificaţii:a) adapost public – adapost pentru câinii fară stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-teritorialeşi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionareacâinilor fără stăpân;b) adapost al organizatiilor pentru protectia animalelor – adapost pentru câinii fară stăpân, ceaparţine unei organizatii de protectie a animalelor, astfel cum este definita la lit. m);c) adoptie – procedura de preluare in proprietate a câinilor fara stăpân din adaposturile publice decatre persoane fizice sau juridice;d) adoptie la distanta – procedura prin care persoanele fizice sau juridice isi asumaresponsibilitatea intretinerii câinilor fara stăpân in adaposturile publice şi private pe cheltuialaproprie;e) câine agresiv – orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animaledomestice în locuri publice sau private;f) câine periculos – orice câine fără stăpân care face parte din rasele considerate periculoase,conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul dedeţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;g) câine utilitar – orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare,de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza sau de persoanele cudizabilitati;h) câine de rasa comuna – orice caine care nu poate fi asimilat unei rase sau care nu prezintacaractere morfologice specifice unei anumite rase;i) examen medical- procedura efectuata de unul sau mai multi medici veterinari de libera practicaorganizati in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate;j) gestionarea câinilor fara stăpân – ansamblu de operaţiuni si proceduri care au ca scopcontrolul populatiei de câini fara stăpân;k) organizaţie pentru protecţia animalelor – organizaţie neguvernamentală, înfiinţata in temeiulprevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,care desfăşoara activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al carei statut figureazăscopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor;l) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân – serviciu de utilitate publică,înfiintat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de consiliul local, respectiv de ConsiliulGeneral al Municipiului Bucureşti, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţiiadministrativ-teritoriale respective;m) operator al serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân – persoană juridică,asociatie sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor, catre care s-aexternalizat, total sau parţial, prin concesionare, în condiţiile legii, realizarea activităţii degestionare a câinilor fără stăpân;n) mijloc de identificare – orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionuluiinscriptionat, care conţine informatii necesare identificării deţinatorului câinelui, respectiv aserviciului public care a gestionat câinele şi/sau locului în care a fost reteritorializat;o) identificare – operaţiunea prin care se atasează câinelui un mijloc de identificare de tipulmicrocipului sau tatuajului precum si operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi destabilire a datelor de identitate ale deţinatorului câinelui sau a locului de provenienţă acestuia;p) înregistrare – operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare alanimalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor;q) microcip – mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pieleaanimalului, in dreptul omoplaţilor şi care conţine un numar unic criptat sub forma unui cod debare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;r) sterilizare- operatie chirurgicala prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare acâinilor;s) vecini – proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ incare urmeaza sa fie adapostiti câinii adoptati direct din adaposturile publice;t) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală – unităţi definitela art. 2 lit. h) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare adeşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificărileulterioare.CAPITOLUL IIStructurile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpânArt. 3. – (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân infiinţate potrivit art. 1alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarileulterioare, desfasoara activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân exclusiv pe raza unitatiloradministrativ-teritoriale la nivelul cărora au fost infiintate.(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) poartă in mod obligatoriu denumirea de Serviciul pentruGestionarea Câinilor fara Stăpân, urmata de denumirea unitatii administrativ-teritoriale la nivelulcăreia au fost infiintate.(3) Numarul de angajati şi structura de personal ale serviciilor specializate de gestionare acâinilor fara stăpân si trebuie sa acopere in mod adecvat necesitatile unitatii administrativ teritoriale incare functioneaza respectivul serviciu.(4) Activitatea de gestionare a câinilor fara stăpân se efectueaza exclusiv prin intermediulserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sau prin operatorii serviciilor specializatede gestionare a câinilor fără stăpân, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenţă a Guvernuluinr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 4. – Personalul veterinar încadrat incadrat in serviciile specializate pentru gestionareacâinilor fara stăpân in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 155/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, are urmatoarele competente:a) supravegherea animalelor capturate si adapostite;b) colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea sitransportul animalelor;c) înregistrarea datelor privitoare la animalele capturate in registrul de evidenta a câinilor farastăpân, cuprinse în formularul individual de capturare al cărui model este prevăzut în anexanr. 1 la prezentele norme metodologice.d) efectuarea unor manopere medical-veterinare simple cu acordul medicului veterinar delibera practica organizat in conditiile legii catre care s-a concesionat activitatea medicalveterinara.CAPITOLUL IIIAdaposturile publice si adaposturile pentru câini fără stăpân apartinand asociatiilorpentru protectia animalelorArt. 5. – (1) Adaposturile publice pentru câinii fara stăpân amenajate, potrivit prevederilor art. 2alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarileulterioare, apartin unitatilor administrativ-teritoriale care le amenajeaza şi vor fi administrate de catreacestea.(2) Este interzisa cazarea câinilor fara stăpân in adaposturi publice care nu respecta conditiileminime de functionare prevazute la anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cumodificarile si completarile ulterioare.(3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fara stăpân sunt obligati sa asigurepersonal care sa deserveasca permanent adaposturile publice pentru câinii fara stăpân in vedereasupravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adaparii suplimentare a câinilor, a hranirii puilor de 3ori pe zi in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.(4) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân vor fi plasate pe raza unitatilor administrativteritorialecare le amenajeaza, cu exceptia adaposturilor publice amenajate de Consiliul General alMunicipiului Bucuresti, care pot fi situate in localitatile limitrofe, la o distanta de cel mult 35 de km deMunicipiul Bucuresti.(5) In adaposturile publice pot fi adapostiti numai câini fara stăpân capturati pe raza unitatiloradministrativ- teritoriale care le-au amenajat.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in adaposturile publice amenajate de Consiliul Generalal Municipiului Bucuresti pe raza localitatilor limitrofe pot fi cazati câini fara stăpân capturati pe razaMunicipiului Bucuresti.(7) Toate custile din adapost se vor individualiza si marca cu un numar unic pe adapost; numarulunic va fi inscriptionat lizibil pe o placa din material rezistent fixata ferm la vedere pe peretele custii.Art. 6. – (1) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionare câinilor fara stăpân au obligatia dea permite accesul publicului in adaposturile publice, zilnic, în intervalul orar 10,00 – 18,00, inclusiv intimpul sarbatorilor legale.(2) Revendicarea câinilor fara stăpân se poate face pe toata perioada de acces al publicului inadaposturile publice, asa cum este prevazut la alin. (1).Art. 7. – Adaposturile publice pentru câinii fără stăpân apartinand asociatiilor pentru protectiaanimalelor trebuie sa asigure animalelor fara stăpân conditiile minime prevăzute în anexa nr. 1. lit. A –D la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL IVConcesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpânArt. 8. – Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân se face decatre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit prevederilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 9. – Angajatii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fara stăpân sanctionaticontraventional sau penal pentru incalcarea normelor de protectie si bunastare a animalelor numai potocupa nicio functie in cadrul acestor servicii.Art. 10. – Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau operatorii serviciilorspecializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân au obligaţia ca, în termen de maximum 60 de zile dela intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să contracteze serviciile veterinare necesaregestionarii câinilor fara stăpân, potrivit prevederilor legale.CAPITOLUL VCapturarea, transportul şi adapostirea câinilor fără stăpânArt. 11. – (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, precum şi operatoriiserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân sunt obligate sa captureze acesti câini inurmatoarea ordine:a) câinii agresivi si foarte agresivi care circula liber, fara insotitor, in preajma scolilor,gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice;b) catelele cu pui aflate in preajma scolilor, gradinitelor, parcurilor, pietelor publice;c) câinii de talie mare si medie care circula liber, fara insotitor, in preajma scolilor, gradinitelor silocurilor de joaca pentru copii;d) catelele gestante;e) câinii care circula liber, fara insotitor, in haite in toate locurile publice;f) câinii care circula liber, fara insotitor, in zonele periferice ale localitatilor;g) puii de caine cu varsta de pana la sapte luni care circula liber, fara insotitor, in zona scolilor,gradinitelor, parcurilor, pietelor, strazilor intens circulate.(2) Câinii sterilizati, ocrotiti si asumati de catre comunitatile de locatari, care nu circula liber inspatiile publice, nu vor fi capturati de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân,respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân.(3) Este interzisa capturarea de de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân,respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân a altor câini inafara celor definiti in Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarileulterioare, si in prezentele norme metodologice.Art. 12. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatoriiserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa faca un recensamant anualal câinilor fara stăpân aflati pe raza unitatii administrativ teritoriale unde functioneaza.Art. 13. – (1) Capturarea, manipularea, incarcarea câinilor fara stăpân in autovehicule si transportulacestora se va face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 3din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor întimpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit.7(a), pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi aleart. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinulpreşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministruluiinternelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.(2) Mijloacele de transport al câinilor fara stăpân trebuie sa fie inscriptionate, ventilate natural sauartificial, dotate cu custi individuale pentru transportul animalelor, iar custile trebuie sa fie fixate pemijlocul de transport, pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei.(3) Persoanele care captureaza câini fara stăpân sunt obligate sa poarte costume de protectieimpotriva muscaturilor, special confectionate in acest scop.(4) Imobilizarea câinilor fara stăpân prin administrarea de la distanta a unor subsatante stupefiantesi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare, trebuie efectuata sub stricta supraveghere a mediculuiveterinar de libera practica organizat in conditiile legii .(5) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea câinilor fara stăpân va fiefectuata numai cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.Art. 14. – La capturarea câinilor fara stăpân, personalul specilizat intocmeşte o fişă individualăcuprinzând informaţii minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost, conform modelului prevăzutîn anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.Art. 15. – (1) La intrarea in adapostul public, personalul veterinar preia fisele individuale de laechipajele care au realizat capturarea si transportul câinilor fără stăpân, verifică daca aceştia suntidentificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii si inregistrează datele in Registrul deevidenta a câinilor fara stăpân.(2) In custile comune vor fi cazati câinii fără stăpân capturati din acelasi areal si introdusi inadapostul public in aceeasi zi.(3) Dupa inregistare, câinii fara stăpân suntexaminati medical.(4) După examinarea câinilor de către medicul veterinar, se va proceda potrivit prevederilor art.135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare, larecuperarea câinilor clinic sănătosi, câinilor cu boli usor tratabile, neagresivi, fără diferenţe de sex,vârstă, talie, precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi izolati de restul animalelor si adapostitiseparat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti câini.(5) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinior fara stăpân sunt obligati saasigure tuturor animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitatede miscare suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu prevederile art. 5 dinLegea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile anexei nr. 2 laOrdonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare.8(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), câinii diagnosticati cu boli incurabile nu maibeneficiază de tratament medical incepand cu momentul stabilirii diagnosticului.(7) Este interzisă cazarea câinilor în adăposturile publice peste limitele capacităţii de cazarestabilite în Anexa nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şi completărileulterioare.Art. 16. – Persoanele fizice sau juridice care preiau câini fără stăpân din strada au urmatoareleobligatii:a) sa inapoieze câinii detinatorilor, in cazul in care animalele respective au detinatori;b) sa inregistreze animalele in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân in termen de 3 zile de laridicarea animalului din strada;c) sa respecte prevederile art. 5 din Legea 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL VIInformarea populatiei in vederea revendicarii si adoptiei câinilor fără stăpân.Notificarea detinatorilorArt. 17. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatoriiserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a promova adopţia sirevendicarea acestora si de a informa constant populatia cu privire la programul de functionare aadaposturilor publice pentru câinii fără stăpân.Art. 18. – În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 17, serviciile specializate pentrugestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilorfără stăpân desfăşoară următoarele activităţi:a) amenajarea de panouri speciale de afişaj stradale, la sediile lor, la intrarea in adaposturilepublice pentru câinii fără stăpân si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incintaadăposturilor publice respective; panourile de afisaj trebuie actualizate de cate ori estenecesar si trebuie să conţină cel putin urmatoarele informatii:1. data si locul capturarii fiecarui lot de câini, precum si numarul custilor in care câiniirespectivi sunt cazati;2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresaadaposturilor publice, adresele de e-mail precum si numarele de telefon.93. programul de vizitare a adaposturilor publice si programul de revendicare a câinilor farastăpân.b) crearea de website-uri deschise, ce pot fi accesate de oricine; website-urile trebuie sa fieactualizate ori de cate ori este necesar si sa contina cel putin informatiile prevăzute la alin.(1);c) organizarea periodica de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân.Art. 19. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatoriiserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiilede protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.Art. 20. – (1) In cazul in care cainele fără stăpân intrat in adapostul public este identificat printrunmijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fărăstăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân auurmatoarele obligatii:a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui dinRegistrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;b) sa notifice proprietarul câinelui prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace in bazadatelor inregistrate in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.(2) Proprietarii care constată disparitia câinelui sau care sunt anuntati de operatorii serviciilorspecializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân că animalul se afla in custodia lor au obligatia sa seprezinte in cel mai scurt timp la adaposturile publice, sa revendice si sa preia câinii pe care îi detin.Art. 21. – (1) In momentul recuperarii câinilor, proprietarii vor achita contravaloarea sumelorcheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in cuantumul stabilit prin hotararea consiliuluilocal, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.(2) Achitarea sumei se va face in termenul stabilit prin hotararea consiliului local, respectiv prinhotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.CAPITOLUL VIIRevendicarea, adoptia directa si adoptia la distanta a câinilor fără stăpânArt. 22. – (1) Câinii fără stăpân din adaposturile publice sunt revendicati în mod gratuit, pebaza declaratiei – angajament, al carei model este prevazut în anexele nr. 4 si 5 la Ordonanţa de urgenţăa Guvernului 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de proprietari ai câinilor revendicati nu auobligatia de a respecta prevederile pct. 3 – 6 din declaratia angajament prevăzută la alin. (1).(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilorspecializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa inapoieze câinii revendicati imediatdupa formularea cererii de revendicare.(4) Câinii fara stăpân pot fi revendicati pe toata perioada de stationare in adaposturile publice.(5) In perioada primelor şapte zile lucratoare de stationare a cainelui fără stăpân in adapostulpublic, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte acelasicaine, in cazul in care cererea de revendicare si cea de adoptie sunt introduse in aceeasi zi.(6) Dupa expirarea primelor şapte zile lucratoare de stationare a cainelui in adapost, in cazul incare cainele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de laadoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 7zile lucratoare.Art. 23. – (1) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei – angajament al cărei modeleste prevăzut în anexele nr. 4 si 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şicompletările ulterioare.(2) Persoanele fizice sau juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate care solicita adoptiaunor câini din adaposturile publice au obligatia de a respecta prevederile pct. 3 şi 5 din declaratia -angajament, numai in situatia in care adapostesc câinii adoptati pe teritoriul Romaniei.(3) Cererile de adoptie se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapostul public, iarpreluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din momentul cazariicainelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat.Art. 24. – (1) In cazul in care cainele adoptat direct va fi tinut in aer liber, adoptatorul trebuie safaca dovada existentei unei suprafete de teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unorcusti, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si alin. (6) din Normele metodologice de aplicare aLegii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.(2) In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta trebui sa facadovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri patrati pentru fiecare caine adoptat.(3) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2), precum si dovada existenteiresurselor materiale necesare pentru cresterea si intretinerea câinilor adoptati se face prin completareade catre adoptator a unei declaratii pe proprie raspundere al carei model este prevazut la anexa nr. 3 laprezentele norme metodologice.11(4) Asociatiile de protectie a animalelor care deţin adaposturi sunt exceptate de la respectareaconditiilor de adoptie prevazute la alin. (1) şi alin. (2).Art. 25. – (1) In cazul in care persoana care adopta minimum 3 câini din adaposturile publice siii adaposteste intr-un bloc de locuinte, aceasta trebuie să prezinte in momentul depunerii cererii deadoptie şi acordul vecinilor, stampilat si parafat de asociatia de proprietari.(2) Asociatia de proprietari este obligata sa semneze si sa parafeze acordul prevăzut la alin. (1),daca acesta este semnat de vecini.(3) In cazul in care persoana care adopta direct minimum 3 câini din adaposturile publice iiadaposteste intr-un imobil cu proprietar unic, aceasta trebuie să prezinte acordul vecinilor, numai insituatia in care câinii urmeaza sa fie adapostiti in curtea imobilului respectiv.(4) In cazul in care persoana care adopta direct minimum 3 câini din adaposturile publice si iiadaposteste intr-un imobil in care locuiesc mai multe persoane aceasta trebuie să prezinte in momentuldepunerii cererii de adoptie şi acordul vecinilor.(5) In cazul in care animalele adoptate vor fi adapostite pe un teren care nu se invecineaza inmod direct cu niciun alt imobil, nu este necesar acordul vecinilor.(6) Asociatiile de protectie a animalelor care detin adaposturi, precum si persoanele fizice sijuridice cu sediul sau domiciliul in strainatate care intentioneaza sa adaposteasca animalele adoptate inafara tarii sunt exceptate de obligatia prezentarii acordului vecinilor.CAPITOLUL VIIIAdoptia la distanta a câinilor fără stăpân.Prelungirea perioadei de stationare in adapost a câinilor nerevendicati,neadoptati direct si neadoptati la distantaArt. 26. – (1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a câinilor fără stăpân in adapostul public,acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.(2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unui formular al carui model esteprevazut la anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.(3) Câinii adoptati la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenţă a câinilorcu stăpân, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi special destinate.(4) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea câinilor adoptati prinaceasta procedura, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatoriiserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa prelungeasca termenul deadapostire al câinilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumateprin declaratia de adoptie la distanta.Art. 27. – (1) Persoanele care adopta la distanta câini fără stăpân suportă toate cheltuielilenecesare pentru mentinerea câinilor in adapost.(2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a câinilor fără stăpân adoptati la distantasunt stabilite prin hotarare a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General alMunicipiului Bucureşti..(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilorspecializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa utilizeze donatiile efectuate depersoanele care adopta la distanta numai pentru intretinerea câinilor adoptati prin aceasta procedura.(4) Adopţia la distanţă poate fi încetată de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fărăstăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, dacaadoptatorul nu respecta pentru o perioada de două saptamani consecutive, obligatiile asumate prindeclaratia de adoptie la distanta.(5) Numarul câinilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat.Art. 28. – (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatoriiserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa dea curs cererilor deadoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire fara a perturba actiunile de gestionare a populatieide câini fara stăpân.(3) Pe perioada stationarii in adaposturile publice, câinii fără stăpân adoptati la distanta pot fipreluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile art. 23, cu acordul adoptatorului ladistanta.Art. 29. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatoriiserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14zile lucratoare, pentru câinii care nu au fost revendicati, adoptati direct sau adoptati la distanta, dacaexista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor:13CAPITOLUL IXParticiparea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la activitatileserviciilor de gestionare a câinilor fără stăpânArt. 30. – (1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la actiunile decapturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fărăstăpân, efectuate de catre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectivoperatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza unei solicitari scrise.(2) In termen de 2 saptamani de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentelor normemetodologice, toate asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate sa asiste la actiunilede capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare sau adoptie a câinilor fărăstăpân trebuie să transmită serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân solicitareascrisa de a participa la actiunile mai sus enumerate.(3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor nou – infiintate, interesate sa asiste laactiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare sau adoptie a câinilorfara stăpân transmit serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân solicitarea scrisa de aparticipa la actiunile mai sus enumerate in termen de 2 saptamani de la infiintare.(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii serviciilorspecializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum si administratorii adaposturilor privateaflate in parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti, auobligatia de a transmite in prealabil, intr-un termen rezonabil, asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţiaanimalelor care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin (1), data, ora si locul exact alfiecarei actiuni de capturare, de introducere a câinilor in spatiile de cazare, de deparazitare, sterilizare,revendicare sau adoptie a câinilor fara stăpân, astfel incat sa poata participa la aceste actiuni.(5) Informarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor in conformitate cu alin. (4)se face prin e-mail de catre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv decătre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.(6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii serviciilorspecializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum si administratorii adaposturilor privateaflate in parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti, auobligaţia de a da curs solicitărilor formulate in temeiul prevederilor alin. (1) şi de a permite accesul14reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor in toate locurile in care sedesfasoara activitatile prevăzute la alin. (1).(6) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în absenţa reprezentantilor asociaţiilor şifundaţiilor pentru protecţia animalelor în următoarele situaţii:a) nu exista o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) si (3) de catre asociaţiile şifundaţiile pentru protecţia animalelor.b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-auprezentat sau au anuntat in prealabil ca nu se prezinta la locul şi în intervalul orar în careerau programate acţiunile respective.(7) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participa laactivitatile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a nu perturba desfasurarea activitatilor respective.CAPITOLUL XExaminarea medicala a câinilor bolnavi incurabilArt. 31. – (1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boala sunt inregistrati si examinati medicalimediat la sosirea la adăpost.(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat in condiţiile legii, efectueaza examenecomplete pentru stabilirea cu certitudine a diagnosticului.(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum si rezultatelerespectivelor examene sunt arhivate impreuna cu fisa de observatie a cainelui fără stăpân şi pastratepentru o perioada de minimum 3 ani.(4) Dupa examinarea câinilor fara stăpân, in baza fisei de observatie completate si a rezultatelorexamenelor medicale, câinii bolnavi incurabil si cei grav raniti sunt eutanasiaţi imediat.Art. 32. – Reprezentatii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate potasista la examenul medical al câinilor, in baza unei solicitari adresate serviciilor specializate pentrugestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionareacâinilor fără stăpân, precum si administratorilor adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliilelocale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti.CAPITOLUL XIEutanasierea câinilor fără stăpân si neutralizarea cadavrelorArt. 33. – Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fieutanasiaţi in conditiile prevazute de anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 34. – In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat, acestapoate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.Art. 35. – Este interzisa eutanasierea câinilor fara stăpân care nu sufera de boli incurabile saucare nu sunt grav raniti, inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui inadapost.Art. 36. – (1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicati, adoptati directadoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de lacazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formularspecial al carui model este prevazut la anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.(2) Imputernicitul primarului nu poate emite decizii de eutanasiere decat pentru câinii fărăstăpân din adaposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fărăstăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.Art. 37. – Eutanasierea câinilor este efectuata numai de către medicii veterinari de liberăpractică, organizati în condiţiile legii, si numai in sali de chirurgie, cu respectarea prevederilor anexeinr. 1 lit. B pct. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarileulterioare.Art. 38. – (1) Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor,aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu recomandarie OrganizatieiMondiale pentru Sanatate animala.(2) Urmatoarele metode, proceduri şi practici nu sunt acceptate din considerente ce pivescbunastarea animalului:a) Metode chimice:1. administrarea de embutramida +mebenzonium+tetracaina (T61) fara sedare sau pe alte căide administrare în afara celei intravenoase;2. administrarea de cloralhidrat;163. protoxid de azot: este permisă utilizarea împreună cu alte substanţe inhalante pentru a grăbiinstalarea anesteziei, dar utilizat singur nu va induce anestezia;4 adminsistrarea de: eter, cloroform, cianură, stricnină, agenţi de blocare neuromusculara(nicotină, sulfat de magneziu, clorură de potasiu, toţi agentii curariformi): când sunt utilizateindividual, aceste substante produc are loc stop respirator înainte de pierderea cunoştinţei, astfel încâtcâinele poate percepe durerea;5 adminstrarea de formol sau de solvenţi şi produse de gospodărie;b) Metode mecanice:1. embolia gazoasă la animalul conştient;2. incinerarea unui animal viu;3. exsangvinare a animalului conştient;4. decompresie: dilatarea gazului blocat în cavităţile corpului poate fi foarte dureroasa;5. inecarea;6. hipotermia, ingheţarea rapidă;7. asomarea: asomarea nu este o metoda de eutanasiere, ea trebuie urmată întotdeauna de otehnica care produce moartea;8. utilizarea unor capcane mortale;9. electrocutarea animalului conştient.Art. 39. – (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pestrăzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a pevederilor Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor normesanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinateconsumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 şi ale Ordinului preşedinteluiAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobareaNormei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şievidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cumodificările şi completările ulterioare.(2) Fiecare adăpost de câini trebuie sa aibă încheiat un contract cu o unitate deecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină instalaţii proprii deincinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.CAPITOLUL XIISterilizarea si vaccinarea câinilor. Mentinerea igienei de catre detinatoriArt. 40. – (1) Persoanele fizice sau juridice, asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţiaanimalelor care detin câini de rasa comuna sau metisi pe teritoriul tarii au obligatia sa îi sterilizeze, intermen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.(2) Câinii fara stăpân care nu apartin rasei comune sau metisii nu vor fi sterilizati in situatia incare sunt revendicati.(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilorspecializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligatia sa sterilizeze câinii de rasa comuna saumetisii revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost, precum si femelele gestante.(4) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau mentinute in adapostse realizează cu prioritate.(5) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasa comuna sau metisi revendicati, adoptati saumentinuti in adaposturi publice se realizează în mod obligatoriu.Art. 41. – Efectuarea operatiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate alecâinilor si in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân de catre medicii veterinari de libera practica,organizati in conditiile legii.Art. 42. – (1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasa comuna sau a metisilor a căror stare desănătate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a câinilor utilitari.(2) Motivele medicale ale exceptarii câinilor de la sterilizare sunt mentionate de mediculveterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate al cainelui si inRegistrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.(3) Sterilizarea câinilor de rasa comuna sau metisi se poate efectua şi cu ajutorul clinicilorveterinare mobile.Art. 43. – (1) In vederea mentinerii igienei in spatiile publice, proprietarii de câini auurmatoarele obligatii:a) sa ridice dejectiile produse de animalele pe care le detin din spatiile publice, din spatiileadiacente acestora, din holurile si din caile de acces ale spatiilor locative;b) sa nu arunce dejectii animaliere in spatiile publice, in spatiile adiacente acestora, inholurile si în caile de acces ale spatiilor locative.CAPITOLUL XIIIControlul activitatii de gestionare a câinilor fără stăpânArt. 44. – In scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenţă aGuvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, de către serviciile specializatepentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentrugestionarea câinilor fără stăpân, reprezentantii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor şi ai direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,respectiv a municipiului Bucureşti au acces in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare acadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte anexe, precum si dreptul de a solicita si primi oricedocumente şi de a verifica orice dotari ale serviciilor publice si ale adaposturilor, autovehicule, armeleutilitare, stocuri de hrana, de medicamente si de substantele dezinfectante.Art. 45. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Ordonanta deurgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizează de catreinspectorii autorităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al direcţiilor sanitar – veterinare şipentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de catre angajati aiMinisterului Afacerilor Interne, impreuna sau separat.(2) Inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţileadministrativ-teritoriale pot constata fapte de natura contravenţionala şi pot apela, in vederea aplicariisanctiunilor contraventionale la persoanele imputernicite din cadrul Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţaalimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al Ministerului Afacerilor Interne.(3) Inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţileadministrativ-teritoriale trebuie sa aiba studii juridice si nu pot ocupa alte functii in cadrul operatorilorserviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.CAPITOLUL XIVEvidentele obligatorii in adaposturile publice pentru câinii fără stăpân si in adaposturileasociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelorArt. 46. – (1) La sediul adaposturilor publice pentru câinii fără stăpân si al adaposturilorasociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie sa existe o evidenta a tuturor tratamentelormedicale efectuate si a numarului de animale moarte.(2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiilelegii, trebuie consemnate în mod obligatoriu urmatoare datele: data capturarii, data si ora cazarii inadapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de câini fără stăpân prinsi, revendicati,adoptati, mentinuti in adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizatapentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasia, numărul de identificare, numarul fiseide adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, precum si persoanele care auinstrumentat manoperele respective.(3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt gestionateconform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru SiguranţaAlimentelor prin norme de identificare si inregistrare a câinilor.(4) Suplimentar celor prevăzute la alin. (1) şi (2), la sediile adaposturilor publice pentru câiniifără stăpân si al adaposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie sa existeurmatoarele evidente: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice,registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere şi acte de dezinfectie.(5) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân si adaposturile asociaţiilor şi fundaţiilorpentru protecţia animalelor trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii NaţionaleSanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005, cu modificările şi completărileulterioare.(6) Registrele prevăzute la alin. (1) – (3) trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 anisi trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile oficialesau la cererea acestora.Art. 47. – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.FIŞĂ INDIVIDUALĂ CUPRINZÂND INFORMAŢII MINIME PRIVIND CÂINIIFĂRĂ STĂPÂN INTRAŢI ÎN ADĂPOST1. data capturarii;2. data si ora cazarii in adapost;3. caracteristicile individuale ale animalului;4. numărul unic al cuştii;5. numarul de caini:a) prinsi;b) revendicati;c) adoptati;6. mentinuti in adapost;7. adoptati la distanta;8. eutanasiati;9. motivul eutanasierii;10. substanta utilizata pentru eutanasiere;11. numele persoanei care realizeaza eutanasia;12. nr. de identificare;13. numarul fisei de adoptie;14. data deparazitarii;15. data vaccinarii antirabice;16. data sterilizarii;17. persoanele care au instrumentat manoperele.Anexa nr. 3la normele metodologiceDECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERENr………./…………..Subsemnatul/a………………………………………………………………………………………., domiciliat/ă în…………………………………………, judeţ/sector …………………………………….,strada……………………………………………………….., nr…………, bloc………………, scara …….., etaj ………, ap…… telefon fix ………………….., telefon mobil ………………………, adresă de poştă electronică……………………………., legitimat/legitimată cu BI/CI seria …….. nr. ………………., eliberat/eliberată de…………… la data de ……………………………………, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederileart. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că îndeplinesc prevederile art. 8 alin. (3) lit. a)şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şicompletările ulterioare, respectiv că dispun de spaţiul necesar şi de resursele materiale pentru creştereaşi întreţinerea câinelui cu numărul de identificare ……………………….. sau microcipat cu numărul…………………………………….Data: Semnătura: Anexa nr. 4la normele metodologiceDECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂNr. ……/………