Autor:  Antoaneta Etves

Potrivit normelor de aplicare a legii privind gestionarea câinilor fără stăpân, o persoană împuternicită de primar decide când poate fi eutanasiat un câine după expirarea a 14 zile lucrătoare, în care poate fi dat spre adopție sau revendicat. Cei interesați, pot adopta câini la distanță, suportând astfel cheltuielile pentru întreținerea lor în adăposturi.

Citește și:

Fiecare autoritate locală va trebui să-și înființeze Serviciu specializat pentru Gestionarea câinilor fără Stăpân, iar adăposturile pentru patrupede trebuie să fie construite pe raza localității. Numai edilul-șef al Capitalei, Sorin Oprescu, a primit derogare. El poate duce maidanezii și în afara Bucureștiului, la 35 de kilometri depărtare. Coincidență sau nu, acesta este distanța exactă la care se află adăpostul privat de la Uzunu, care a fost construit de apropriați ai familiei Oprescu, după cum a recunoscut  chiar edilul-șef al Capitalei.

În ce ordine vor fi capturați câinii:

Citește și:

– câinii agresivi și foarte agresivi care circulă liber, fără însoțitor, în preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;

-căţelele cu pui aflate în preajma şcolilor, grădiniţelor, parcurilor, pieţelor publice;

– câinii de talie mare și medie care circulă liber, fără însoțitor, în preajma școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă pentru copii;

-cățelele gestante;

-câinii care circulă liber, fără însoțitor, în haite în toate locurile publice;

-câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților;

-puii de câine cu vârsta de până la șapte luni care circulă liber, făra însoțitor, în zona școlilor, grădinițelor, parcurilor, piețelor, străzilor intens circulate.

Pe de altă parte, câinii sterilizați, ocrotiți și asumați de către comunitățile de locatari, care nu circulă liber în spațiile publice, nu vor fi capturați de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, se mai prevede în normele de aplicare a legii privind gestionarea maidanezilor.

Costume speciale pentru hingheri

Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să poarte costume de protecţie împotriva muşcăturilor, special confecționate în acest scop, iar cei diagnosticaţi cu boli incurabile- nu mai primesc tratament.
Mai mult, la intrarea în adăposturi și în fața sediului în care funcționează autoritatea care se ocupă de gestionarea problemei câinilor fărăr stăpân, trebuie afișate panouri electronice pe  care să fie afișate mesaje legate de: capacitatea adpostului, câți câni sunt în adăposturi, care este programul de lucru cu publicul, dar și orele în care pot fi vizitate adposturile, în vederea adopțiilor.

Ce se întâmplă dacă se găsește un câine abandonat pe stradă
În cazul în care cainele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au urmatoarele obligații:

-să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;

– să notifice proprietarul câinelui prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în bază datelor înregistrate în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
Cât spațiu trebuie să ai, ca să adopți uni câine

S-au stabilit și condițiile în care poți să adopți un maidanez. Numai cei care au teren și cuști, sau o încpăere de cel puțin 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine, poat să adopte.
Și, în timp ce persoanele care adoptă minim trei câini și îi țin la bloc sau în curte comună, trebuie să prezinte acordul vecinilor, în cazul ONG-urilor, ele nu trebuie să facă dovada că vecinii sunt deacord.

Ce se întâmplă cu maidanezii de când intră în adăposturi
În primele șapte zile ei pot fi revendicați sau adoptați, iar din a opta zi ei pot fi adoptați la distanță. „Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adapostul public, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Adopția la distanță se realizează prin completarea unui formular”, se specifică în normele de adoptare a legii.

După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptați pe durata respectarii de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.

În ceeea ce privește costurile, persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adapost. Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană nu este limitat.

 

VEZI AICI toate reglementarile:

 

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de Gestionare a câinilor fără stăpân

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 227/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea reducerii numărului de câini fără stăpân la un nivel
acceptabil, ameliorarii sanatatii si bunastarii câinilor din adaposturi, stoparii înmulţirii necontrolate a
câinilor de rasa comuna, prevenirii abandonului şi al pierderii câinilor, facilitării recuperarii câinilor
pierduţi, promovării detinerii responsabile a câinilor, reducerii aparitiei rabiei si a altor zoonoze,
reducerii riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirii agresivitatii asupra oamenilor si animalelor,
precum si reducerii comertului ilegal si al traficului cu animale.

Art. 2. – În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au
urmatoarele semnificaţii:
a) adapost public – adapost pentru câinii fară stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale
şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân;
b) adapost al organizatiilor pentru protectia animalelor – adapost pentru câinii fară stăpân, ce
aparţine unei organizatii de protectie a animalelor, astfel cum este definita la lit. m);
c) adoptie – procedura de preluare in proprietate a câinilor fara stăpân din adaposturile publice de
catre persoane fizice sau juridice;
d) adoptie la distanta – procedura prin care persoanele fizice sau juridice isi asuma
responsibilitatea intretinerii câinilor fara stăpân in adaposturile publice şi private pe cheltuiala
proprie;
e) câine agresiv – orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale
domestice în locuri publice sau private;

f) câine periculos – orice câine fără stăpân care face parte din rasele considerate periculoase,
conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de
deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;
g) câine utilitar – orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare,
de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza sau de persoanele cu
dizabilitati;
h) câine de rasa comuna – orice caine care nu poate fi asimilat unei rase sau care nu prezinta
caractere morfologice specifice unei anumite rase;
i) examen medical- procedura efectuata de unul sau mai multi medici veterinari de libera practica
organizati in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate;
j) gestionarea câinilor fara stăpân – ansamblu de operaţiuni si proceduri care au ca scop
controlul populatiei de câini fara stăpân;
k) organizaţie pentru protecţia animalelor – organizaţie neguvernamentală, înfiinţata in temeiul
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
care desfăşoara activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al carei statut figurează
scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor;
l) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân – serviciu de utilitate publică,
înfiintat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de consiliul local, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale respective;
m) operator al serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân – persoană juridică,
asociatie sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor, catre care s-a
externalizat, total sau parţial, prin concesionare, în condiţiile legii, realizarea activităţii de
gestionare a câinilor fără stăpân;
n) mijloc de identificare – orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului
inscriptionat, care conţine informatii necesare identificării deţinatorului câinelui, respectiv a
serviciului public care a gestionat câinele şi/sau locului în care a fost reteritorializat;
o) identificare – operaţiunea prin care se atasează câinelui un mijloc de identificare de tipul
microcipului sau tatuajului precum si operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi de
stabilire a datelor de identitate ale deţinatorului câinelui sau a locului de provenienţă acestuia;
p) înregistrare – operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al
animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor;
q) microcip – mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea
animalului, in dreptul omoplaţilor şi care conţine un numar unic criptat sub forma unui cod de
bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;
r) sterilizare- operatie chirurgicala prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a
câinilor;
s) vecini – proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ in
care urmeaza sa fie adapostiti câinii adoptati direct din adaposturile publice;
t) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală – unităţi definite
la art. 2 lit. h) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a
deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările
ulterioare.

CAPITOLUL II
Structurile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân
Art. 3. – (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân infiinţate potrivit art. 1
alin.

(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, desfasoara activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân exclusiv pe raza unitatilor
administrativ-teritoriale la nivelul cărora au fost infiintate.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) poartă in mod obligatoriu denumirea de Serviciul pentru
Gestionarea Câinilor fara Stăpân, urmata de denumirea unitatii administrativ-teritoriale la nivelul
căreia au fost infiintate.

(3) Numarul de angajati şi structura de personal ale serviciilor specializate de gestionare a
câinilor fara stăpân si trebuie sa acopere in mod adecvat necesitatile unitatii administrativ teritoriale in
care functioneaza respectivul serviciu.

(4) Activitatea de gestionare a câinilor fara stăpân se efectueaza exclusiv prin intermediul
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sau prin operatorii serviciilor specializate
de gestionare a câinilor fără stăpân, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenţă a Guvernului
nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. – Personalul veterinar încadrat incadrat in serviciile specializate pentru gestionarea
câinilor fara stăpân in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, are urmatoarele competente:
a) supravegherea animalelor capturate si adapostite;

b) colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea si
transportul animalelor;

c) înregistrarea datelor privitoare la animalele capturate in registrul de evidenta a câinilor fara
stăpân, cuprinse în formularul individual de capturare al cărui model este prevăzut în anexa
nr. 1 la prezentele norme metodologice.

d) efectuarea unor manopere medical-veterinare simple cu acordul medicului veterinar de
libera practica organizat in conditiile legii catre care s-a concesionat activitatea medicalveterinara.

CAPITOLUL III
Adaposturile publice si adaposturile pentru câini fără stăpân apartinand asociatiilor
pentru protectia animalelor
Art. 5. – (1) Adaposturile publice pentru câinii fara stăpân amenajate, potrivit prevederilor art. 2
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, apartin unitatilor administrativ-teritoriale care le amenajeaza şi vor fi administrate de catre
acestea.
(2) Este interzisa cazarea câinilor fara stăpân in adaposturi publice care nu respecta conditiile
minime de functionare prevazute la anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fara stăpân sunt obligati sa asigure
personal care sa deserveasca permanent adaposturile publice pentru câinii fara stăpân in vederea
supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adaparii suplimentare a câinilor, a hranirii puilor de 3
ori pe zi in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân vor fi plasate pe raza unitatilor administrativteritoriale
care le amenajeaza, cu exceptia adaposturilor publice amenajate de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, care pot fi situate in localitatile limitrofe, la o distanta de cel mult 35 de km de
Municipiul Bucuresti.
(5) In adaposturile publice pot fi adapostiti numai câini fara stăpân capturati pe raza unitatilor
administrativ- teritoriale care le-au amenajat.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in adaposturile publice amenajate de Consiliul General
al Municipiului Bucuresti pe raza localitatilor limitrofe pot fi cazati câini fara stăpân capturati pe raza
Municipiului Bucuresti.
(7) Toate custile din adapost se vor individualiza si marca cu un numar unic pe adapost; numarul
unic va fi inscriptionat lizibil pe o placa din material rezistent fixata ferm la vedere pe peretele custii.
Art. 6. – (1) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionare câinilor fara stăpân au obligatia de
a permite accesul publicului in adaposturile publice, zilnic, în intervalul orar 10,00 – 18,00, inclusiv in
timpul sarbatorilor legale.
(2) Revendicarea câinilor fara stăpân se poate face pe toata perioada de acces al publicului in
adaposturile publice, asa cum este prevazut la alin. (1).
Art. 7. – Adaposturile publice pentru câinii fără stăpân apartinand asociatiilor pentru protectia
animalelor trebuie sa asigure animalelor fara stăpân conditiile minime prevăzute în anexa nr. 1. lit. A –
D la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL IV
Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân
Art. 8. – Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân se face de
catre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. – Angajatii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fara stăpân sanctionati
contraventional sau penal pentru incalcarea normelor de protectie si bunastare a animalelor numai pot
ocupa nicio functie in cadrul acestor servicii.
Art. 10. – Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân au obligaţia ca, în termen de maximum 60 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să contracteze serviciile veterinare necesare
gestionarii câinilor fara stăpân, potrivit prevederilor legale.
CAPITOLUL V
Capturarea, transportul şi adapostirea câinilor fără stăpân

Art. 11. – (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, precum şi operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân sunt obligate sa captureze acesti câini in
urmatoarea ordine:
a) câinii agresivi si foarte agresivi care circula liber, fara insotitor, in preajma scolilor,
gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice;
b) catelele cu pui aflate in preajma scolilor, gradinitelor, parcurilor, pietelor publice;
c) câinii de talie mare si medie care circula liber, fara insotitor, in preajma scolilor, gradinitelor si
locurilor de joaca pentru copii;
d) catelele gestante;
e) câinii care circula liber, fara insotitor, in haite in toate locurile publice;
f) câinii care circula liber, fara insotitor, in zonele periferice ale localitatilor;
g) puii de caine cu varsta de pana la sapte luni care circula liber, fara insotitor, in zona scolilor,
gradinitelor, parcurilor, pietelor, strazilor intens circulate.
(2) Câinii sterilizati, ocrotiti si asumati de catre comunitatile de locatari, care nu circula liber in
spatiile publice, nu vor fi capturati de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân,
respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân.
(3) Este interzisa capturarea de de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân,
respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân a altor câini in
afara celor definiti in Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, si in prezentele norme metodologice.
Art. 12. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa faca un recensamant anual
al câinilor fara stăpân aflati pe raza unitatii administrativ teritoriale unde functioneaza.
Art. 13. – (1) Capturarea, manipularea, incarcarea câinilor fara stăpân in autovehicule si transportul
acestora se va face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr.
205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 3
din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în
timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi
93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit.
7
(a), pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi ale
art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.
(2) Mijloacele de transport al câinilor fara stăpân trebuie sa fie inscriptionate, ventilate natural sau
artificial, dotate cu custi individuale pentru transportul animalelor, iar custile trebuie sa fie fixate pe
mijlocul de transport, pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei.
(3) Persoanele care captureaza câini fara stăpân sunt obligate sa poarte costume de protectie
impotriva muscaturilor, special confectionate in acest scop.
(4) Imobilizarea câinilor fara stăpân prin administrarea de la distanta a unor subsatante stupefiante
si psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare, trebuie efectuata sub stricta supraveghere a medicului
veterinar de libera practica organizat in conditiile legii .
(5) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea câinilor fara stăpân va fi
efectuata numai cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.
Art. 14. – La capturarea câinilor fara stăpân, personalul specilizat intocmeşte o fişă individuală
cuprinzând informaţii minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
Art. 15. – (1) La intrarea in adapostul public, personalul veterinar preia fisele individuale de la
echipajele care au realizat capturarea si transportul câinilor fără stăpân, verifică daca aceştia sunt
identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii si inregistrează datele in Registrul de
evidenta a câinilor fara stăpân.
(2) In custile comune vor fi cazati câinii fără stăpân capturati din acelasi areal si introdusi in
adapostul public in aceeasi zi.
(3) Dupa inregistare, câinii fara stăpân suntexaminati medical.
(4) După examinarea câinilor de către medicul veterinar, se va proceda potrivit prevederilor art.
135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare, la
recuperarea câinilor clinic sănătosi, câinilor cu boli usor tratabile, neagresivi, fără diferenţe de sex,
vârstă, talie, precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi izolati de restul animalelor si adapostiti
separat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti câini.
(5) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinior fara stăpân sunt obligati sa
asigure tuturor animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitate
de miscare suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu prevederile art. 5 din
Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile anexei nr. 2 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
8
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), câinii diagnosticati cu boli incurabile nu mai
beneficiază de tratament medical incepand cu momentul stabilirii diagnosticului.
(7) Este interzisă cazarea câinilor în adăposturile publice peste limitele capacităţii de cazare
stabilite în Anexa nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 16. – Persoanele fizice sau juridice care preiau câini fără stăpân din strada au urmatoarele
obligatii:
a) sa inapoieze câinii detinatorilor, in cazul in care animalele respective au detinatori;
b) sa inregistreze animalele in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân in termen de 3 zile de la
ridicarea animalului din strada;
c) sa respecte prevederile art. 5 din Legea 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VI
Informarea populatiei in vederea revendicarii si adoptiei câinilor fără stăpân.
Notificarea detinatorilor
Art. 17. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a promova adopţia si
revendicarea acestora si de a informa constant populatia cu privire la programul de functionare a
adaposturilor publice pentru câinii fără stăpân.
Art. 18. – În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 17, serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor
fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi:
a) amenajarea de panouri speciale de afişaj stradale, la sediile lor, la intrarea in adaposturile
publice pentru câinii fără stăpân si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incinta
adăposturilor publice respective; panourile de afisaj trebuie actualizate de cate ori este
necesar si trebuie să conţină cel putin urmatoarele informatii:
1. data si locul capturarii fiecarui lot de câini, precum si numarul custilor in care câinii
respectivi sunt cazati;
2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa
adaposturilor publice, adresele de e-mail precum si numarele de telefon.
9
3. programul de vizitare a adaposturilor publice si programul de revendicare a câinilor fara
stăpân.
b) crearea de website-uri deschise, ce pot fi accesate de oricine; website-urile trebuie sa fie
actualizate ori de cate ori este necesar si sa contina cel putin informatiile prevăzute la alin.
(1);
c) organizarea periodica de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân.
Art. 19. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile
de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.
Art. 20. – (1) In cazul in care cainele fără stăpân intrat in adapostul public este identificat printrun
mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără
stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au
urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din
Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;
b) sa notifice proprietarul câinelui prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace in baza
datelor inregistrate in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
(2) Proprietarii care constată disparitia câinelui sau care sunt anuntati de operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân că animalul se afla in custodia lor au obligatia sa se
prezinte in cel mai scurt timp la adaposturile publice, sa revendice si sa preia câinii pe care îi detin.
Art. 21. – (1) In momentul recuperarii câinilor, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor
cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in cuantumul stabilit prin hotararea consiliului
local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2) Achitarea sumei se va face in termenul stabilit prin hotararea consiliului local, respectiv prin
hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL VII
Revendicarea, adoptia directa si adoptia la distanta a câinilor fără stăpân

Art. 22. – (1) Câinii fără stăpân din adaposturile publice sunt revendicati în mod gratuit, pe
baza declaratiei – angajament, al carei model este prevazut în anexele nr. 4 si 5 la Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de proprietari ai câinilor revendicati nu au
obligatia de a respecta prevederile pct. 3 – 6 din declaratia angajament prevăzută la alin. (1).
(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa inapoieze câinii revendicati imediat
dupa formularea cererii de revendicare.
(4) Câinii fara stăpân pot fi revendicati pe toata perioada de stationare in adaposturile publice.
(5) In perioada primelor şapte zile lucratoare de stationare a cainelui fără stăpân in adapostul
public, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte acelasi
caine, in cazul in care cererea de revendicare si cea de adoptie sunt introduse in aceeasi zi.
(6) Dupa expirarea primelor şapte zile lucratoare de stationare a cainelui in adapost, in cazul in
care cainele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la
adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 7
zile lucratoare.
Art. 23. – (1) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei – angajament al cărei model
este prevăzut în anexele nr. 4 si 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Persoanele fizice sau juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate care solicita adoptia
unor câini din adaposturile publice au obligatia de a respecta prevederile pct. 3 şi 5 din declaratia –
angajament, numai in situatia in care adapostesc câinii adoptati pe teritoriul Romaniei.
(3) Cererile de adoptie se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapostul public, iar
preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din momentul cazarii
cainelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat.
Art. 24. – (1) In cazul in care cainele adoptat direct va fi tinut in aer liber, adoptatorul trebuie sa
faca dovada existentei unei suprafete de teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor
custi, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.
(2) In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta trebui sa faca
dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri patrati pentru fiecare caine adoptat.
(3) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2), precum si dovada existentei
resurselor materiale necesare pentru cresterea si intretinerea câinilor adoptati se face prin completarea
de catre adoptator a unei declaratii pe proprie raspundere al carei model este prevazut la anexa nr. 3 la
prezentele norme metodologice.
11
(4) Asociatiile de protectie a animalelor care deţin adaposturi sunt exceptate de la respectarea
conditiilor de adoptie prevazute la alin. (1) şi alin. (2).
Art. 25. – (1) In cazul in care persoana care adopta minimum 3 câini din adaposturile publice si
ii adaposteste intr-un bloc de locuinte, aceasta trebuie să prezinte in momentul depunerii cererii de
adoptie şi acordul vecinilor, stampilat si parafat de asociatia de proprietari.
(2) Asociatia de proprietari este obligata sa semneze si sa parafeze acordul prevăzut la alin. (1),
daca acesta este semnat de vecini.
(3) In cazul in care persoana care adopta direct minimum 3 câini din adaposturile publice ii
adaposteste intr-un imobil cu proprietar unic, aceasta trebuie să prezinte acordul vecinilor, numai in
situatia in care câinii urmeaza sa fie adapostiti in curtea imobilului respectiv.
(4) In cazul in care persoana care adopta direct minimum 3 câini din adaposturile publice si ii
adaposteste intr-un imobil in care locuiesc mai multe persoane aceasta trebuie să prezinte in momentul
depunerii cererii de adoptie şi acordul vecinilor.
(5) In cazul in care animalele adoptate vor fi adapostite pe un teren care nu se invecineaza in
mod direct cu niciun alt imobil, nu este necesar acordul vecinilor.
(6) Asociatiile de protectie a animalelor care detin adaposturi, precum si persoanele fizice si
juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate care intentioneaza sa adaposteasca animalele adoptate in
afara tarii sunt exceptate de obligatia prezentarii acordului vecinilor.

CAPITOLUL VIII
Adoptia la distanta a câinilor fără stăpân.
Prelungirea perioadei de stationare in adapost a câinilor nerevendicati,
neadoptati direct si neadoptati la distanta
Art. 26. – (1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a câinilor fără stăpân in adapostul public,
acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
(2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unui formular al carui model este
prevazut la anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
(3) Câinii adoptati la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenţă a câinilor
cu stăpân, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi special destinate.
(4) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea câinilor adoptati prin
aceasta procedura, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa prelungeasca termenul de
adapostire al câinilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate
prin declaratia de adoptie la distanta.
Art. 27. – (1) Persoanele care adopta la distanta câini fără stăpân suportă toate cheltuielile
necesare pentru mentinerea câinilor in adapost.
(2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a câinilor fără stăpân adoptati la distanta
sunt stabilite prin hotarare a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti..
(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa utilizeze donatiile efectuate de
persoanele care adopta la distanta numai pentru intretinerea câinilor adoptati prin aceasta procedura.
(4) Adopţia la distanţă poate fi încetată de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără
stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, daca
adoptatorul nu respecta pentru o perioada de două saptamani consecutive, obligatiile asumate prin
declaratia de adoptie la distanta.
(5) Numarul câinilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat.
Art. 28. – (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa dea curs cererilor de
adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire fara a perturba actiunile de gestionare a populatiei
de câini fara stăpân.
(3) Pe perioada stationarii in adaposturile publice, câinii fără stăpân adoptati la distanta pot fi
preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile art. 23, cu acordul adoptatorului la
distanta.
Art. 29. – Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14
zile lucratoare, pentru câinii care nu au fost revendicati, adoptati direct sau adoptati la distanta, daca
exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor:
13

CAPITOLUL IX
Participarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la activitatile
serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân
Art. 30. – (1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la actiunile de
capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fără
stăpân, efectuate de catre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza unei solicitari scrise.
(2) In termen de 2 saptamani de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentelor norme
metodologice, toate asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate sa asiste la actiunile
de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare sau adoptie a câinilor fără
stăpân trebuie să transmită serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân solicitarea
scrisa de a participa la actiunile mai sus enumerate.
(3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor nou – infiintate, interesate sa asiste la
actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare sau adoptie a câinilor
fara stăpân transmit serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân solicitarea scrisa de a
participa la actiunile mai sus enumerate in termen de 2 saptamani de la infiintare.
(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum si administratorii adaposturilor private
aflate in parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti, au
obligatia de a transmite in prealabil, intr-un termen rezonabil, asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia
animalelor care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin (1), data, ora si locul exact al
fiecarei actiuni de capturare, de introducere a câinilor in spatiile de cazare, de deparazitare, sterilizare,
revendicare sau adoptie a câinilor fara stăpân, astfel incat sa poata participa la aceste actiuni.
(5) Informarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor in conformitate cu alin. (4)
se face prin e-mail de catre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de
către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
(6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum si administratorii adaposturilor private
aflate in parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti, au
obligaţia de a da curs solicitărilor formulate in temeiul prevederilor alin. (1) şi de a permite accesul
14
reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor in toate locurile in care se
desfasoara activitatile prevăzute la alin. (1).
(6) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în absenţa reprezentantilor asociaţiilor şi
fundaţiilor pentru protecţia animalelor în următoarele situaţii:
a) nu exista o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) si (3) de catre asociaţiile şi
fundaţiile pentru protecţia animalelor.
b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-au
prezentat sau au anuntat in prealabil ca nu se prezinta la locul şi în intervalul orar în care
erau programate acţiunile respective.
(7) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participa la
activitatile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a nu perturba desfasurarea activitatilor respective.
CAPITOLUL X
Examinarea medicala a câinilor bolnavi incurabil
Art. 31. – (1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boala sunt inregistrati si examinati medical
imediat la sosirea la adăpost.
(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat in condiţiile legii, efectueaza examene
complete pentru stabilirea cu certitudine a diagnosticului.
(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum si rezultatele
respectivelor examene sunt arhivate impreuna cu fisa de observatie a cainelui fără stăpân şi pastrate
pentru o perioada de minimum 3 ani.
(4) Dupa examinarea câinilor fara stăpân, in baza fisei de observatie completate si a rezultatelor
examenelor medicale, câinii bolnavi incurabil si cei grav raniti sunt eutanasiaţi imediat.
Art. 32. – Reprezentatii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate pot
asista la examenul medical al câinilor, in baza unei solicitari adresate serviciilor specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, precum si administratorilor adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliile
locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL XI
Eutanasierea câinilor fără stăpân si neutralizarea cadavrelor
Art. 33. – Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi
eutanasiaţi in conditiile prevazute de anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 34. – In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat, acesta
poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.
Art. 35. – Este interzisa eutanasierea câinilor fara stăpân care nu sufera de boli incurabile sau
care nu sunt grav raniti, inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in
adapost.
Art. 36. – (1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicati, adoptati direct
adoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la
cazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formular
special al carui model este prevazut la anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
(2) Imputernicitul primarului nu poate emite decizii de eutanasiere decat pentru câinii fără
stăpân din adaposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără
stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
Art. 37. – Eutanasierea câinilor este efectuata numai de către medicii veterinari de liberă
practică, organizati în condiţiile legii, si numai in sali de chirurgie, cu respectarea prevederilor anexei
nr. 1 lit. B pct. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 38. – (1) Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor,
aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu recomandarie Organizatiei
Mondiale pentru Sanatate animala.
(2) Urmatoarele metode, proceduri şi practici nu sunt acceptate din considerente ce pivesc
bunastarea animalului:
a) Metode chimice:
1. administrarea de embutramida +mebenzonium+tetracaina (T61) fara sedare sau pe alte căi
de administrare în afara celei intravenoase;
2. administrarea de cloralhidrat;
16
3. protoxid de azot: este permisă utilizarea împreună cu alte substanţe inhalante pentru a grăbi
instalarea anesteziei, dar utilizat singur nu va induce anestezia;
4 adminsistrarea de: eter, cloroform, cianură, stricnină, agenţi de blocare neuromusculara
(nicotină, sulfat de magneziu, clorură de potasiu, toţi agentii curariformi): când sunt utilizate
individual, aceste substante produc are loc stop respirator înainte de pierderea cunoştinţei, astfel încât
câinele poate percepe durerea;
5 adminstrarea de formol sau de solvenţi şi produse de gospodărie;
b) Metode mecanice:
1. embolia gazoasă la animalul conştient;
2. incinerarea unui animal viu;
3. exsangvinare a animalului conştient;
4. decompresie: dilatarea gazului blocat în cavităţile corpului poate fi foarte dureroasa;
5. inecarea;
6. hipotermia, ingheţarea rapidă;
7. asomarea: asomarea nu este o metoda de eutanasiere, ea trebuie urmată întotdeauna de o
tehnica care produce moartea;
8. utilizarea unor capcane mortale;
9. electrocutarea animalului conştient.
Art. 39. – (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pe
străzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a pevederilor Regulamentului (CE) nr.
1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme
sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate
consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 şi ale Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi
evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Fiecare adăpost de câini trebuie sa aibă încheiat un contract cu o unitate de
ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină instalaţii proprii de
incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.

CAPITOLUL XII
Sterilizarea si vaccinarea câinilor. Mentinerea igienei de catre detinatori

Art. 40. – (1) Persoanele fizice sau juridice, asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia
animalelor care detin câini de rasa comuna sau metisi pe teritoriul tarii au obligatia sa îi sterilizeze, in
termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Câinii fara stăpân care nu apartin rasei comune sau metisii nu vor fi sterilizati in situatia in
care sunt revendicati.
(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligatia sa sterilizeze câinii de rasa comuna sau
metisii revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost, precum si femelele gestante.
(4) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau mentinute in adapost
se realizează cu prioritate.
(5) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasa comuna sau metisi revendicati, adoptati sau
mentinuti in adaposturi publice se realizează în mod obligatoriu.
Art. 41. – Efectuarea operatiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate ale
câinilor si in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân de catre medicii veterinari de libera practica,
organizati in conditiile legii.
Art. 42. – (1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasa comuna sau a metisilor a căror stare de
sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a câinilor utilitari.
(2) Motivele medicale ale exceptarii câinilor de la sterilizare sunt mentionate de medicul
veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate al cainelui si in
Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
(3) Sterilizarea câinilor de rasa comuna sau metisi se poate efectua şi cu ajutorul clinicilor
veterinare mobile.
Art. 43. – (1) In vederea mentinerii igienei in spatiile publice, proprietarii de câini au
urmatoarele obligatii:
a) sa ridice dejectiile produse de animalele pe care le detin din spatiile publice, din spatiile
adiacente acestora, din holurile si din caile de acces ale spatiilor locative;
b) sa nu arunce dejectii animaliere in spatiile publice, in spatiile adiacente acestora, in
holurile si în caile de acces ale spatiilor locative.
CAPITOLUL XIII
Controlul activitatii de gestionare a câinilor fără stăpân
Art. 44. – In scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, de către serviciile specializate
pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentantii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi ai direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti au acces in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare a
cadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte anexe, precum si dreptul de a solicita si primi orice
documente şi de a verifica orice dotari ale serviciilor publice si ale adaposturilor, autovehicule, armele
utilitare, stocuri de hrana, de medicamente si de substantele dezinfectante.
Art. 45. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizează de catre
inspectorii autorităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al direcţiilor sanitar – veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de catre angajati ai
Ministerului Afacerilor Interne, impreuna sau separat.
(2) Inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile
administrativ-teritoriale pot constata fapte de natura contravenţionala şi pot apela, in vederea aplicarii
sanctiunilor contraventionale la persoanele imputernicite din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile
administrativ-teritoriale trebuie sa aiba studii juridice si nu pot ocupa alte functii in cadrul operatorilor
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

CAPITOLUL XIV
Evidentele obligatorii in adaposturile publice pentru câinii fără stăpân si in adaposturile
asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor
Art. 46. – (1) La sediul adaposturilor publice pentru câinii fără stăpân si al adaposturilor
asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie sa existe o evidenta a tuturor tratamentelor
medicale efectuate si a numarului de animale moarte.
(2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile
legii, trebuie consemnate în mod obligatoriu urmatoare datele: data capturarii, data si ora cazarii in
adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de câini fără stăpân prinsi, revendicati,
adoptati, mentinuti in adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata
pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasia, numărul de identificare, numarul fisei
de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, precum si persoanele care au
instrumentat manoperele respective.
(3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt gestionate
conform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa
Alimentelor prin norme de identificare si inregistrare a câinilor.
(4) Suplimentar celor prevăzute la alin. (1) şi (2), la sediile adaposturilor publice pentru câinii
fără stăpân si al adaposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie sa existe
urmatoarele evidente: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice,
registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere şi acte de dezinfectie.
(5) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân si adaposturile asociaţiilor şi fundaţiilor
pentru protecţia animalelor trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
(6) Registrele prevăzute la alin. (1) – (3) trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 ani
si trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile oficiale
sau la cererea acestora.
Art. 47. – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

FIŞĂ INDIVIDUALĂ CUPRINZÂND INFORMAŢII MINIME PRIVIND CÂINII
FĂRĂ STĂPÂN INTRAŢI ÎN ADĂPOST
1. data capturarii;
2. data si ora cazarii in adapost;
3. caracteristicile individuale ale animalului;
4. numărul unic al cuştii;
5. numarul de caini:
a) prinsi;
b) revendicati;
c) adoptati;
6. mentinuti in adapost;
7. adoptati la distanta;
8. eutanasiati;
9. motivul eutanasierii;
10. substanta utilizata pentru eutanasiere;
11. numele persoanei care realizeaza eutanasia;
12. nr. de identificare;
13. numarul fisei de adoptie;
14. data deparazitarii;
15. data vaccinarii antirabice;
16. data sterilizarii;
17. persoanele care au instrumentat manoperele.

Anexa nr. 3
la normele metodologice
DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Nr………./…………..
Subsemnatul/a………………………………………………………………………………………., domiciliat/ă în
…………………………………………, judeţ/sector …………………………………….,
strada……………………………………………………….., nr…………, bloc………………, scara …….., etaj ………, ap.
….. telefon fix ………………….., telefon mobil ………………………, adresă de poştă electronică
……………………………., legitimat/legitimată cu BI/CI seria …….. nr. ………………., eliberat/eliberată de
…………… la data de ……………………………………, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile
art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că îndeplinesc prevederile art. 8 alin. (3) lit. a)
şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare
a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv că dispun de spaţiul necesar şi de resursele materiale pentru creşterea
şi întreţinerea câinelui cu numărul de identificare ……………………….. sau microcipat cu numărul
…………………………………….
Data: Semnătura:

 

Anexa nr. 4
la normele metodologice
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ
Nr. ……/………

Setari cookie