Sari la conținut
Home » Balaurii de la Portile de Fier

Balaurii de la Portile de Fier

Fauna Parcului Natural Portile de Fier se compune din pete 5.000 de taxoni (dintre care putin peste 4.800 de vietuitoare sunt nevertebrate).Conditiile de habitat din Parcul Natural Portile de Fier favorizeaza existenta unui numar mare de specii protejate.Spre exemplu, dintre speciile de amfibieni, bine reprezentate in perimetru, gasim: salamandra (Salamandra salamandra), tritonul (Lissotriton vulgaris), brotacelul (Hyla arborea), broasca sapatoare (Pelobates fuscus) etc.

salamandra
salamandra
 
triton
triton
Iar dintre speciile de reptile: testoasa de apa (Emys orbicularis), balaurul (Coluber caspius), sarpele lui Esculap (Elaphe longissima), sarpele de alun (Coronella austriaca), gusterul (Lacerta viridis), sarpele de sticla (Anguis fragilis) etc.testoasa de apa 
balaurul sau sarpele rau
balaurul sau sarpele rau
 
gusteri
gusteri
Si tot in arealul Parcului Natural Portile de Fier se intalnesc 34 de specii de mamifere.Carnivorele sunt prezente atat prin speciile de mari dimensiuni, cum ar fi ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), rasul (Lynx lynx), cat si prin specii de dimensiuni reduse: jderul (Martes martes), viezurele (Meles meles).Si ierbivorele, precum capriorul (Capreolus capreolus), cerbul (Cervus elaphus) si mistretul (Sus scrofa) sunt bine reprezentate in fauna parcului.Foarte importante sunt si speciile de chiroptere (mamifere zburatoare – Myotis bechsteinii (liliacul cu urechi mari), Vespertilio murinus (liliacul de fereastra sau liliacul de ziduri) si Rhinolophus euryale (liliacul mediteranean cu nas potcoava)).