Sari la conținut
Home » Avertisment pentru toți proprietarii de animale! Se vor da amenzi usturătoare

Avertisment pentru toți proprietarii de animale! Se vor da amenzi usturătoare

Avertisment pentru toți proprietarii de animale! Se vor da amenzi usturătoare. Ce trebuie să faciÎn şedinţa de săptămâna aceasta, CGMB va discuta din nou pe marginea proiectului privind recensământul animalelor cu proprietar/ deţinător legal de pe raza municipiului Bucureşti.Forma iniţială, supusă dezbaterii publice, prevedea amenzi cuprinse între 200 şi 800 de lei, iar proiectul care urmează să fie supus votului  prevede amenzi mult mai mari. Ele sunt cuprinse între 400 – 1.000 de lei, potrivit Agerpres.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: refuzul de a da date, furnizarea de date eronate sau incomplete recenzorilor – cu amendă de la 500 la 1.000 de lei; neinformarea ASPA în termen de 15 zile de la data decesului sau înstrăinării animalului – cu amendă de la 400 la 600 de lei; neinformarea ASPA în termen de 15 zile de la data dobândirii sau fătării unui/ unor animal(e) – cu amendă de la 400 la 600 de lei.Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile jumătate din minimul amenzii.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se va face de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti şi din cadrul poliţiilor locale ale sectoarelor 1 – 6.Organizarea şi efectuarea recensământului vor fi realizate de Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor. Aceasta va încheia acorduri de colaborare cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi cu poliţiile locale ale sectoarelor în vederea implementării acestei hotărâri.Informaţiile obţinute vor fi trecute în Registrul de evidenţă a animalelor cu proprietar/ deţinător legal de pe raza municipiului Bucureşti, bază de date ce va fi gestionată de ASPA.Registrul va include: numele proprietarului, domiciliul, numărul de telefon, date de identificare ale animalului (specie, rasă, culoare, talie, sex, vârstă); sterilizare/ crotalie/ carnet de sănătate/ microcip/ pedigree.Pe durata desfăşurării recensământului, proprietarii/ deţinătorii legali ai animalelor, persoane fizice sau juridice, vor avea posibilitatea declarării acestora, personal sau digital, în vederea înregistrării. Veridicitatea informaţiilor va fi verificată de către recenzori. Declararea se poate realiza personal la sediul ASPA şi în alte locaţii ce pot fi stabilite ulterior, dar şi digital prin transmiterea online a informaţiilor către ASPA.Activitatea de recenzare va fi coordonată şi realizată de ASPA în termen de doi ani maximum de la data intrării în vigoare a hotărârii.La finalizarea recensământului, ASPA va prezenta o informare Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind rezultatele activităţii de recenzare şi principalele concluzii, împreună cu propuneri vizând perfecţionarea activităţii în domeniu.Potrivit regulamentului ataşat, recensământul va fi realizat prin intermediul recenzorilor desemnaţi de ASPA, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 – 20,00. Recenzorii vor completa datele necesare la domiciliul persoanelor intervievate, pe baza declaraţiei persoanei majore şi a consultării datelor oficiale, cu respectarea normelor legale privind confidenţialitatea datelor personale. În cazul în care proprietarul nu este găsit la domiciliu, pe bază de înştiinţare scrisă îi va fi comunicată modalitatea de contact a recenzorilor.“Componenţii echipelor care vor realiza recensământul în teren al animalelor poartă responsabilitatea verificării tuturor locaţiilor existente pe teritoriul repartizat şi realităţii datelor înscrise în fişa de recensământ”, prevede regulamentul.