Toate ţările membre UE folosesc o soluţie GIS românească pentru raportarea privind starea de conservare a naturii