“Ne delimităm strict de orice coleg medic veterinar care va încălca în acest sens codul deontologic profesional şi principiul moralităţii”