E sezonul fătărilor, păstrați resturile de mâncare