“Din alunişte a iesit cerboaica drept în faţa mea. M-a privit limpede cu ochi omeneşti, de o seninătate melancolică ce m-a cutremurat”